00905075046225

Kaş Kral Mezarı


Kaş Kral Mezarı

Anadolu’da görülen değişik mezar tiplerinden birisi de lahittir. Likyalılardan günümüze ulaşan eserlerin başında Likya Kentlerinin bazılarında kayalara oyulmuş mezarlar ile dört bir tarafta bulunan Lahitler gelir. Bu Lahitlerin en görkemlisi bugün Kaş (Andifli)’ta Uzun çarşı Caddesinde bulunan ve halk arasında Kral Mezarı olarak bilinen Likya Yazılı Anıt Mezardır. (M.Ö.4.yy.)

Eser, tek bloktan oluşmuşmaktadır ve üzerinde sekiz satırlık Likya dilinde (Bazı kaynaklarda Likçe'de denmektedir.) kitabe vardır. Günümüze iyi bir konumda gelen ve tek bir bloktan yapılmış olan bu lahdin 1,5 m. uzunluğundaki alt kısmında boncuk motifleri ve sekiz satırlık Likçe bir kitabe vardır.M.Ö. IV. yy.a tarihlenen bu mezarın kitabesi okunamadığından kime ait olduğu anlaşılamamıştır. Bu kaidenin üzerine dikdörtgen prizma şeklindeki anıtın sandukası bulunmaktadır. Kapağın kuzey-batı alınlığında sopasına dayanmış, sağ bacağını sol bacağının üzerine atmış, üzgün görünümlü bir erkek ile bir kadın figürü bulunmaktadır. Hiposoryum, defin hakkının kime verileceğine ait detaylı bir Likya mezar kitabesi taşır.

Kaş Kral Mezarı Nerede

Kral mezarı Kaş merkezde uzun çarşı sonunda bulunmaktadır.

Kaş Kral Mezarına Nasıl Gidilir?

Kaş merkezde Cumhuriyet meydanından yürüyerek uzun çarşı yönüne ilerleyin. Uzun çarşıda yokuşun sonunda antik kral mezarını göreceksiniz.

Kaş Kral Mezarı Giriş Ücreti

Kaş Kral Mezarı ziyareti ücretsizdir.