00905075046225

Kaş Antik Tiyatro Antiphellos


Kaş Antik Tiyatro Antiphellos

Lykia dilinde Habesos veya Habesa adıyla bilinen Antiphellos, Lykia Bölgesi'nin eski yerleşim yerlerindendir. Antiphellos adını sonra alan kent, “kayalıklı yerin karşısındaki yer”“Phellos’un karşısındaki” tercüme edilmektedir. Lykia Birliği’ne üye kentlerden biri olup, kuzeyindeki Phellos Kenti'nin limanı olduğu ve İ.Ö 6'ncı yüzyıldan beri yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Hellenistik Dönem'de ise ticari girişimler önem kazanır ve Antiphellos, ana şehir olan Phellos’un gerilemesine karşılık daha çabuk gelişir, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman kenti olmuştur.

Antiphellos M.Ö 2'nci yüzyıl ortasından itibaren, Lykia Birliği’nde tek oy ile kısıtlanmış olsa bile ticari bir kent olarak hem kendi bastırdığı hem de birlik adına çıkardığı sikkeleriyle tanınmaktadır. Kaş İlçesi'nin içerisindeki antik kente ait kalıntılar, ilçenin çevresinde ve doğu- batı doğrultusunda uzayan yarımada boyunca devam etmektedir. Dikdörtgen taş işçiliği gösteren Hellenistik sur kalıntıları yarımadanın başladığı kesimde ve Meis Adası'na bakan tarafta görülür. Surların limana baktığı yerde bugün camiye dönüştürülmüş kilisenin güneydoğusunda hangi tanrıya ait olduğu bilinmeyen temenosu ile belli bir tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Tapınağın temenosu bosajlı, rektogonal duvar işçiliğinde yapılmıştır. Orijinal yapı İ.Ö 1'nci yüzyıla sonraki ek ise İ.S. 3'ncü yüzyıla tarihlenmektedir.

Antiphellos’ta tapınağa göre daha iyi korunmuş yapı tiyatrodur. Akropolis tepesinin güney eteğindeki tiyatro yamaca yaslanmış olup yirmi altı oturma sırası (caveası) ile denize bakmaktadır. Oturma sıraları dört dikey merdivenle üç kısıma ayrılmıştır, diazoma bulunmamaktadır.

 

Kaş Antik Tiyatro Nerede

Kaş Antik Tiyatro Antiphellos Kaş merkezden yarımada tarafına doğru yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

Kaş Antik Tiyatro Antiphellos'a Nasıl Gidilir

Kaş Antik Tiyatro Antiphellos'a Kaş merkezden yarımada yönüne doğru 5 dakikalık bir yürüyüşle  ulaşılabilirsiniz herhangi bir araca ihtiyaç yoktur.

Kaş Antik Tiyatro Antiphellos Giriş Ücreti

Giriş ücretsizdir.